ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ 1212 OCC ได้ 5 ช่องทาง ได้แก่

  1. ทางโทรศัพท์ : 1212
  2. ทาง E-mail : 1212@mdes.go.th
  3. ทางโทรสาร : 02-127-5789
  4. Website : www.1212OCC.com และ
  5. Facebook Messenger บน Facebook Page "ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC"